Hugo Greeven

Project: Aanvalsplan tegen armoede - Amsterdam

Een op de vijf Amsterdammers leeft op of onder het minimumniveau. De gemeente Amsterdam wil een nieuw aanvalsplan tegen de armoede. Een plan waardoor mensen niet langer financiële drempels ervaren om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving, dat hen niet uitsluit maar juist omarmt. Ik werkte mee aan de totstandkoming van het Aanvalsplan armoede, waar het college van B&W in april 2015 mee instemde.

Project: Vormgeving nieuwe functie vertrouwenspersoon in kader Wmo - regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 

Sinds 1 januari is de nieuwe Wmo in werking. De aanbeveling is om een vertrouwenspersoon aan te stellen waar burgers terecht kunnen voor informatie, advies en die een luisterend oor biedt als burgers zich niet gehoord weten. De regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden wil een vertrouwenspersoon voor de regio. Ik adviseer sinds november 2014 deze gemeenten bij de inhoudelijke vormgeving van de functie en hoe deze te borgen naast de bestaande klachtenregeling. 

Project: Vormgeving nieuwe functie toezichthoudend ambtenaar in kader Wmo - regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden 

De nieuwe Wmo vereist de aanstelling van een toezichthoudend ambtenaar die toeziet op de naleving van de kwaliteit van (zorg)aanbieders en die optreedt in geval van calamiteiten. Ik werk sinds november 2014 een plan uit voor de regio Alblasserwaard – Vijfheerenlanden ten behoeve van een effectieve invulling van deze functie.

Project: Coaching en advisering management en zelfsturende sociaal makelaarteams welzijnsinstelling - Utrecht

Wijk&co is een nieuw opgerichte welzijnsinstelling die sinds medio 2013 het sociaal makelaarschap uitvoert in de Utrechtse wijken Overvecht en Noordoost. Sinds november 2013 coach en begeleid ik de organisatie naar de vorming van drie zelfsturende teams en ondersteun ik het management met beleidsadvies. Wijk&co staat met hernieuwd zelfvertrouwen tussen de mensen.

Project: Oprichting onderzoeksbureau als dagbesteding voor GGZ-jongeren in kader Participatiewet- landelijk

Bureau Apeldoorn is een innovatief initiatief dat onstond na de intrede van de Participatiewet. Het organiseert nieuwe vormen van dagbesteding voor jongeren met een GGZ-indicatie, waardoor zelfstandigheid gestimuleerd wordt. Sinds augustus 2014 evalueer ik het werkproces en vertaal dat naar een handboek dat voor elke gemeente beschikbaar komt. Daarnaast ben ik mede-projectleider.