Afdrukken

Doel: geef het verleden een plek en maak het team gereed voor de toekomst

Een zorg- en welzijnsinstelling n het midden van het land gaat het sociaal makelaarschap uitzetten in één van de grote gemeenten. Van de huidige medewerkers vraagt dat een andere mindset die past in de omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, zoals de landelijke en lokale overheden voorstaan. Voor de medewerkers betekent dit dat zij de eigen kracht van bewoners moeten gaan versterken, inclusief het netwerk om bewoners heen. Mensen zullen zelf verantwoordelijk worden om hulp en zorg te organiseren. De medewerkers dienen niet alleen afscheid te nemen van hun rol maar ook van hun oude organisatie. Zij gaan functioneren in wijkteams, waarbij zelfsturing centraal staat. Hun werkgever biedt hen een coachingstraject om het verleden achter zich te laten en zich te richten op de nieuwe toekomst.

Resultaat: ieder teamlid doet een belofte om zich in te zetten voor het team

De coaching richt zich op twee van de drie teams die actief zijn in diverse woongebieden. Er zijn verschillen tussen teams, met name in de mate waarin het verleden een rol speelt. In eerste instantie plannen we drie bijeenkomsten waarin we kijken naar het verleden, naar ieders rolopvatting met betrekking tot het professioneel sociaal makelaarschap en naar teamrollen. Ten aanzien van het verleden geldt de vraag wat er ‘opgeruimd’ moet worden, zodat de mensen vrijelijk naar de toekomst kunnen kijken. Inzet is dat we de historie niet kunnen veranderen maar dat we gezamenlijk uit het verleden wel lessen kunnen trekken zodat de deelnemers een volgende keer bewust voorbereid zijn, mocht zich een dergelijke situatie nogmaals voordoen. We kijken vervolgens wat vanuit ieders optiek de verwachtingen zijn, als het gaat om een goed lopend team. Dat biedt de teamleden een stip op de horizon waar ze zich op kunnen richten. Vervolgens maken we gebruik van de Belbin test om eerst naar de eigen rol en competenties te kijken en aansluitend naar elkaars competenties. Is het team evenwichtig samengesteld, welke aanvullende competenties zijn er nodig? Iedereen heeft de gelegenheid zich uit te spreken welke competentie ze graag willen inzetten voor het teambelang en welke competentie ze graag zouden willen ontwikkelen. Dat leidt tot een mooi proces waarin de afzonderlijke leden zich openen en het team meer collectief uitstraalt. In een volgende stap moet gekeken worden hoe de teamleden de rol van sociaal makelaar definiëren zodat er een collectief functioneringsidee gevormd kan worden. Daarnaast is de vraag hoe de teams de zelfsturing gaan inrichten in praktijk. Op dat punt staan we nu.