Afdrukken

Doel: coaching van een projectteam om de inhoudelijke koers te bepalen en het interne functioneren te versterken

Een provinciaal projectteam is bezig met een complexe opgave: het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie voor de provincie. Het doel is te komen tot een nieuwe aanpak om de omgevingsvisie interactief tot stand te laten komen, dus met inbreng van een breed spectrum van interne en externe actoren. In eerste instantie is mijn opdracht om samen met het projectteam een plan van aanpak te maken en te kijken naar de onderlinge verhoudingen in het team.

Resultaat: een nieuw plan van aanpak en een verbeterde sfeer

We gaan uit van het model van een Project Start-up. We hebben de methodiek zo ontwikkeld dat we via opeenvolgende stappen naast inhoudelijke scherpte ook draagvlak opbouwen bij het team. Na een eendaagse bijeenkomst staat er een ruw plan met daarin opgenomen aanleiding, doel, resultaten, mijlpalen , activiteiten, taakverdeling en tijdsplanning van het project is uitgewerkt. Daarnaast kijken we ook naar de samenstelling van het team. Hierbij maken we gebruik van de Belbin test die benut kan worden om de dialoog te starten over de samenstelling. De resultaten illustreren dat de het team nog meer creatieve impulsen nodig heeft. De projectleiding besluit intern te kijken of een passend aanvullend lid aangetrokken kan worden.
Op twee andere momenten word ik opnieuw gevraagd mee te denken over de te volgen stappen. Ook wordt aandacht gevraagd voor het teamproces omdat de onderlinge samenwerking moeizaam verloopt. Tijdens deze opfrisdagen houden we het plan van aanpak tegen het licht om op basis van de al bereikte resultaten en de veranderende context een aangepast plan van aanpak te maken voor de volgende fasen. Daarnaast gaan we n op de onderlinge verhoudingen. Mensen krijgen de gelegenheid zich uit te spreken. Deze stap leidt uiteindelijk tot een herziening van de teamsamenstelling.