Hugo Greeven

Nieuw beleid toevertrouwen aan het papier is een klus, het implementeren van beleidswijzigingen in de concrete praktijk is de essentie! De omgeving van organisaties die werkzaam zijn in sociale domein, verandert snel en vaak. Die veranderingen moet begrepen en gedragen worden, willen uw medewerkers meegaan op de golven van nieuwe ontwikkelingen.
Ik heb veel met teams gewerkt in diverse contexten: met projectteams die hun inhoudelijke koers en spirit uit het oog dreigen te verliezen, met teams die de koerswijziging met weerstand tegemoet treden en de zin ervan niet begrijpen of zelfsturende teams waarvan de leden vooral wantrouwend naar elkaar kijken en die de stap voorwaarts niet weten te zetten. De omstandigheden en vragen zijn telkens anders, zo ook mijn aanpak.
Mijn passie is om de bezieling weer terug te brengen bij mensen op de werkvloer, hen te confronteren met de inhoud, met elkaar en met zichzelf. Ik ervaar het als een gezamenlijke overwinning als het team weer voelt waar het in de kern om gaat en hun missie omarmt. Het is onaanvaardbaar als werk synoniem wordt aan weerstand, aan conflict, aan negativiteit. Coaching is voor mij mensen (weer) bewust te maken van hun drijfveren en competenties en de koppeling te maken met de doelen in het werk. Coaching is in die zin ook een confrontatie of die drijfveren en competenties nog passen bij de eisen die de koerswijziging stelt. Ik ervaar telkens weer dat ik er in slaag om met respect, vertrouwen, humor, relativering en scherpte de teamgeest in beweging te zetten.