Afdrukken

Doel: conflictbemiddeling binnen arbeidsorganisaties

Een Arbodienst wil haar klanten een nieuw product bieden: bemiddeling bij arbeidsconflicten. Daartoe sluit ze freelance contracten af met een aantal mediators. Ik ben er daar een van.

Resultaat: medewerkers de CJG’s gaan op in de nieuw op te zetten sociale teams

Op aanvraag voer ik bemiddelingsgesprekken uit in de rol van mediator. In sommige gevallen is het conflict al dermate geëscaleerd dat de nadruk ligt op een juiste afscheidsconstructie. In andere gevallen is de inzet om de arbeidsverhouding tussen collega’s of tussen leidinggevende en medewerker te verbeteren. Mijn doel is altijd om de communicatie tussen mensen te verbeteren. Ik geef de voorkeur aan oplossingsgerichte mediation, waarbij niet het verleden maar de toekomst centraal staat: welke arbeidssfeer is gewenst door de deelnemers en welke zijn de hobbels die dat nu onmogelijk maken. Ik probeer tijdens mediation beweging te stimuleren en mensen in een ander perspectief te brengen. Ik heb geleerd dat te lang stilstaan bij het verleden – met alle bijbehorende conflicten en emoties - meestal te veel negatieve energie oproept en de beweging naar voren zwaarder en ingewikkelder maakt. De ontwikkeling en soms zelfs transformatie te zien gebeuren, mensen zich zien openen naar elkaar; dat is keer op keer een zeer waardevolle ervaring.