Afdrukken

Doel: bemiddeling bij conflicten tussen buren

Buurtbemiddeling Utrecht helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de zogenaamde buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen onder begeleiding van bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen. Bij elk conflict is het beter dat de partijen zelf hun probleem oplossen dan dat een andere partij de oplossing oplegt. Zo is de kans kleiner dat een probleem zich opnieuw voordoet. Sinds 2012 werk ik als vrijwilliger voor Buurtbemiddeling Utrecht.

Resultaat: een hernieuwde leefbare sfeer

Gemiddeld eens per maand komt een telefoontje binnen of ik beschikbaar ben voor een buurtbemiddeling. Ik heb nog nooit nee gezegd. Het is zulk mooi werk, ieder geval is uniek en weer anders. Een grote verscheidenheid aan conflicten heeft inmiddels de revue gepasseerd: studenten tegenover een gezin, allochtone versus autochtone bewoners, bewoner versus een naast gelegen bedrijf. En telkens weer valt me op hoe divers de problematiek en de beleving van de betrokken partijen is. Burenconflicten kunnen het leven van mensen grondig ontregelen en een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven en wonen. Als buurtbemiddelaars treden we altijd in duo’s op. We onderscheiden ons van de ‘rijdende rechter’ omdat we mensen zelf laten zoeken naar de oplossing, dus wij doen geen bindende uitspraken. We kunnen niet alle conflicten oplossen maar in ruim driekwart van de gevallen lukt dat wel. En telkens zie ik dan hoe opgelucht mensen kunnen zijn, hoe ze weer beter kunnen slapen, zich beter voelen, door soms hele simpele kleine stappen naar elkaar toe te zetten.