Hugo Greeven

Hoeveel energie gaat er niet verloren bij conflicten op het werk of tussen buren in de straat? Hoeveel mensen zitten niet thuis omdat de sfeer op het werk ondraaglijk is geworden? Hoeveel conflicten escaleren onnodig omdat betrokken partijen zelf niet meer in staat zijn het tij te keren, niet meer kalm en objectief naar de ander kunnen luisteren en blijven steken in vastzittende emotie? Ik werk als mediator bij arbeidsconflicten en als vrijwillige buurtbemiddelaar bij conflicten tussen buren in Utrecht. Ook begeleid ik conflicten binnen teams en op de werkvloer.
Mijn uitdaging is niet primair het bijdragen aan de oplossing van het voorliggende conflict maar vooral het faciliteren dat mensen weer op een andere manier naar zichzelf en de ander kunnen kijken. Ik zie de opluchting als betrokkenen een nieuwe pagina kunnen openslaan om er samen weer voor te gaan. Conflictbemiddeling in de arbeidssfeer leidt er soms toe dat de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt. Dan kan begeleiding bijdragen aan acceptatie van dat besluit, zodat de betrokkenen het respect voor elkaar niet verliezen of hervinden.
Elke mediation is een unieke uitdaging en ervaring, uniek door de aard van het conflict en door de mensen die erbij betrokken zijn.