Hugo Greeven

A. Zelfstandig adviseur / project- en procesmanager (2005 - heden)

2013  heden 

Hugo Greeven: Transitiemanagement, projectregie, procesadvies, coaching en conflictbemiddeling. Het bureau levert management en inspirerende regie voor transformatieprocessen binnen het sociale domein, met aandacht voor de inhoud én de mens / medewerker in het veranderproces. Daarnaast het bureau bij uitstek om uw team weer een sprankelende nieuwe (her)start te laten maken.

2005  2013  Greeven & van der Ven advies, in de functie van mede-eigenaar en proces- en projectmanager. Advisering op het gebied van maatschappelijke veranderings-processen (transitie) binnen het sociale domein. Opdrachtgevers waren provinciale en gemeentelijke overheden, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. 

 

B. Vaste dienstbetrekking (1987 - 2005)

1999  2005 

STADE, adviesbureau voor overheden en sociale sector, senior adviseur ‘Stedelijke Vernieuwing, Leefbaarheid & Diversiteitsbeleid’ voor provincies, gemeenten, woningcorporaties en welzijnsinstellingen.

1996     

Federatie Nederlandse Vakweging (FNV), beleidsmedewerker m.b.t. het programma ‘Versterking van de vakbeweging in ontwikkelingslanden’.

1994  1995 

NOVIB, beleidsmedewerker ‘Beoordeling en evaluatie ontwikkelingsprojecten’ vanuit Den Haag.

1990 - 1998

Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie (SNV):
(1) adviseur ‘Landbouwontwikkeling’ in Bolivia
(2) projectleider Verkenningsmissie Albanië
(3) programmamanager a.i. Latijns Amerika vanuit Den Haag
(4) projectleider ‘Reorganisatie van de veldkantoren’ vanuit Den Haag.

(diverse periodes)
1988  1990 

United Nations International Service (UNAIS), adviseur ‘Landbouwontwikkeling’ in Bolivia.

1987      Centrum voor ontwikkelingssamenwerking Nederland (CON), organisator Internationaal Congres. 

 

Overige ervaring / maatschappelijke functies

1995  2012 Begeleider/coach voetbal – en hockeyteams bij Kampong 
Vanaf 2012     Vrijwillige mediator bij Bureau Buurtbemiddeling te Utrecht 
2001  2005  Voorzitter van bestuur basisschool te Utrecht 
1994  1996  Bestuurslid politieke partij