Hugo Greeven

Doel: onderzoek naar de haalbaarheid van een te ontwikkelen Kulturhus

Het Kulturhus is een concept dat overgewaaid is vanuit Scandinavië. In het concept werken verschillende maatschappelijke instellingen samen waarin – naast de individuele functies – de uitdaging ligt om tot samenwerking en dwarsverbanden te komen zodat het geheel aan aanbod meer is dan de som der delen. Een gemeente in de provincie Gelderland wil een onderzoek naar de mogelijkheden van een te realiseren Kulturhus, waarin verschillende instellingen gehuisvest kunnen worden. Ik word gevraagd het onderzoek uit te voeren.

Resultaat: een adviesrapport waarin de haalbaarheid aangetoond wordt

Het onderzoeksproces vraagt allereerst een inventarisatie van mogelijke deelnemers. Gaandeweg ontstaat er een kerngroep van de gemeente, de bibliotheek en een welzijns- en zorgaanbieder. Daarnaast zijn er andere potentiele geïnteresseerden maar hun deelname is afhankelijk van de aangewezen locatie. Die kan nog niet definitief worden bepaald omdat de gemeente ook nog bezig is met een nieuw centrumplan met diverse scenario’s. Er worden bezoeken gebracht aan vergelijkbare Kulturhusen in de provincies Geldeland en Overijssel om inspiratie op te doen. We kijken naar de ruimtebehoefte en naar een samenhang in het aanbod, los van het aanbod dat iedere instelling afzonderlijk biedt. Aan het einde van het traject ligt er een ruimteplan, een gedeeld programma en een financierings-, inclusief dekkingsplan. Na beëindiging worden in het centrumplan vooralsnog twee locaties als potentiele bouwlocaties aangewezen.