Hugo Greeven

Doel: de bouw van een nieuwe multifunctionele accommodatie

Een gemeente in de provincie is voornemens een nieuwe brede school te realiseren. In de school komt een basisschool, een peuterspeelzaal en een ruimte voor de GGD.

Resultaat: een nieuwe onderwijsvoorziening

Samen met een externe aangetrokken directievoerder treed ik op als projectleider, waarbij ik de schakel ben tussen de partijen betrokken bij de bouw en de gemeente. Zoals gebruikelijk is er een bouwteam waar ik deel van uitmaak. De aannemer is reeds geselecteerd. Naast de genoemde functie van projectleider, zorg ik er eveneens voor, samen met een ambtenaar, dat een gebruiksovereenkomst tot stand komt waarin de samenwerking tussen de gebruikers geregeld is. De brede school wordt binnen de geplande tijd en binnen het beschikbare budget na 12 maanden opgeleverd.