Hugo Greeven

Doel: onderzoek naar het effect van bezuinigingen op de ervaren kwaliteit van de openbare ruimte door burgers 

De rekenkamercommissie van een grote gemeente in Zuid-Holland wil weten hoe de burger de kwaliteit van de openbare ruimte ervaart naar aanleiding van bezuinigingen die de gemeente in 2012 heeft doorgevoerd op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een tweede vraag is of deze bezuinigingen leiden tot meer initiatieven vanuit burgers teneinde de kwaliteit van de openbare ruimte te handhaven.

Resultaat: een sober onderhoudsniveau van de openbare ruimte is niet acceptabel voor bewoners

Ik voer het onderzoek uit in samenwerking met het onderzoeksbureau Labyrinth. We komen tot antwoorden op de onderzoeksvragen op basis van deskresearch, diverse interviews en een brede enquête onder burgers. Het onderzoek maakt duidelijk dat de bezuinigingen weliswaar zijn doorgevoerd maar dat de aannemers het onderhoud gemiddeld nog altijd handhaven op het oorspronkelijke niveau om het risico op boetes te ontlopen. Het betekent dat zij hun bedrijfsvoering nog moeten afstemmen op het vastgestelde onderhoudsniveau. Daarnaast kwam aan het licht dat bewoners tevreden zijn over het huidige onderhoudspeil maar dat zij het vastgestelde niveau – en dus nog niet zichtbare niveau - niet acceptabel vinden. Tenslotte zien we dat burgers als vrijwillige kracht participeren in het onderhoud van de openbare ruimte. We hebben echter geen burgerinitiatieven ontdekt in de ware betekenis van het woord: initiatieven die vanuit de burger zelf ontwikkeld zijn. Alle projecten waarin bewoners participeren zijn opgezet vanuit de gemeente zelf.