Hugo Greeven

U werkt bij een gemeente, een provincie of een maatschappelijke instelling. U staat voor een beleidswijziging, bijvoorbeeld een nieuw onderwijshuisvestingsplan, een omvangrijke herinrichting van een buurt of wijk of een integrale verbetering van een wijk op achterstand. Alle processen waarbij u deels afhankelijk bent van de betrokkenheid van andere actoren.
Ik heb een ruime ervaring in het begeleiden van complexe projecten voor diverse overheden en maatschappelijke instellingen, zoals woningcorporaties. Juist daar waar verschillende belangen een rol spelen, ben ik op mijn best: hoe brengen we die verscheidenheid samen, hoe zorgen we ervoor dat iedereen dezelfde focus heeft die het eigen belang overstijgt? Ik breng richting en structuur in het proces. Niet alleen met inhoudelijke kennis maar zeker ook door mijn ervaring met processen. Ik houd koers waar anderen mogelijk dreigen af te haken, ik breng lucht en energie waar anderen mogelijk alleen nog de zwaarte voelen.
Mijn passie ligt in maatschappelijke veranderingen die verbetering brengen: betrokken partijen en niet op de laatste plaats bewoners / klanten laten voelen dat er werkelijk winst te behalen valt. De kwaliteit van de samenleving gaat me aan het hart: het versterken van kansen en ontplooiingsmogelijkheden voor alle groepen en verbeteringen die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Daar wil ik voor gaan!