Hugo Greeven

De transities binnen het sociale domein staan bovenaan de agenda van elke gemeente. De een is daar verder mee dan de ander maar 1 januari 2015 komt voor iedereen steeds dichterbij. Hoe zorgt u voor een goede samenhang tussen de vier transities? Welke vorm krijgt de samenwerking tussen de verschillende partijen? Wordt de burger echt beter geholpen en ondersteund door de manier waarop u het proces inricht? 

Mijn eerste ervaring met transitiemanagement deed ik op als projectleider in een meerjarig project: de ontwikkeling van woonservicegebieden in de wijk Kanaleneiland en omgeving in opdracht van de gemeente Utrecht. Het doel was het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en activiteiten die er toe moesten bijdragen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De afgelopen twee jaar voer ik projecten uit in het kader van de transities AWBZ en de Jeugdzorg. Momenteel werk ik aan een onderzoek om, in het licht van de transities, te komen tot een sluitende aanpak voor jongeren met een licht verstandelijke beperking.
Ik ben gedreven om samen met u te realiseren dat de transities gaan doen waar ze voor bedoeld zijn: namelijk zorgen dat burgers beter en efficiënter ondersteund worden in hun hulpvraag. Dat betekent onder meer: huidige processen en aanbieders niet als vaststaand gegeven beschouwen maar de transformatie inrichten vanuit het doel dat u beoogt. Dat vraagt lef en moed van u en andere betrokken partijen. Het is essentieel dat nauwkeurig wordt onderzocht welke (aanvullende) hulp en ondersteuning nodig is en wat mensen en hun omgeving zelf kunnen. Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn nastrevenswaardige doelen die vragen om maatwerk en realiteitszin. In het spanningsveld tussen vraag- en aanbodkant, tussen eigen kracht en ondersteuning en tussen gevestigde belangen en de nieuwe realiteit breng ik graag mijn ervaring in!