Afdrukken

Doel: opstellen toekomstplan CJG 

Een regionaal verband van samenwerkende gemeenten en zorgaanbieders in de provincie Zuid-Holland bereidt zich voor op de transitie van de Jeugdhulp. Onderdeel daarvan is de toekomst van het CJG. Momenteel werken de gemeenten en 7 zorgpartners op regionaal niveau samen binnen het CJG. Uitgangspunt is dat de opzet van CJG’s een lokale verantwoordelijkheid wordt maar dat door regionale samenwerking veel winst te behalen is. Het huidige CJG-implementatieplan is verouderd en de transitie van de Jeugdzorg vraagt een nieuwe blik op de toekomst.

Resultaat: de CJG’s gaan op in, de nieuw op te zetten, sociale teams

In samenwerking met JSO Expertisecentrum voor jeugd, ontwikkeling en samenleving ben ik verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en de penvoering van de groep van vertegenwoordigers vanuit het samenwerkingsverband, dat de opdracht heeft een nieuw toekomstplan te ontwikkelen voor het CJG. Via een serie discussiebijeenkomsten werken we stapsgewijs aan een nieuwe visie op het CJG. Kern is dat de lokale CJG’s op termijn opgaan in de sociale teams die alle leeftijdsgroepen en leefgebieden bedienen. Een tweede insteek is dat de klant en zijn vraag centraal staan: de behandeling van de vraag moet zo ingericht zijn dat de klant snel, efficiënt en zo goed mogelijk geholpen wordt. Derde element is dat er een regionale entiteit nodig is die de kwaliteit van de transitie Jeugdhulp bewaakt, bevordert en verhoogt met als doel de alertheid van alle betrokkenen optimaal te houden zodat de transformatie een lerend proces blijft. Deze en andere opbrengsten worden meegenomen in de werkgroepen die doende zijn de totale omvorming van de transitie Jeugdhulp praktisch inhoud te geven.