Afdrukken

Doel: een handzame publicatie ‘Toepassing van het Scenariodenken’ voor beleidsadviseurs Wonen-Welzijn-Zorg

Het Scenariodenken is een methode die in de jaren ’70 is overgewaaid uit de VS. Grote bedrijven als Shell en de Rabobank passen de methode al jarenlang toe bij het formuleren van hun strategisch beleid. De kern is dat de toekomst niet te voorspellen is en dat elke organisatie voorbereid moet zijn op diverse toekomstbeelden om flexibel te kunnen overleven.
MOVISIE – het landelijke kenniscentrum voor maatschappelijke ontwikkeling – wil een publicatie uitgeven om haar klanten (gemeenten en maatschappelijke instellingen) een instrument te bieden dat hen kan helpen bij het formuleren van strategisch beleid in het kader van de transities.

Resultaat: de publicatie ‘Werken met toekomstscenario’s, een handreiking voor een duurzaam wonen-welzijn-zorg beleid’

Hoe vaak worden ontwikkelingen van gisteren en vandaag niet geëxtrapoleerd naar de toekomst om tot beleidsstrategieën te komen? Iedereen weet echter dat er allerlei omgevingsfactoren van invloed zijn op het beleidsveld die we zelf niet in de hand hebben. Als we kijken naar de vormgeving van de transities, liggen er belangrijke vragen voor, zoals; hoe verloopt de economische ontwikkeling, hoe ziet het politieke landschap er in de toekomst uit, welke technologische innovaties binnen de zorg zullen nog het licht gaan zien? Niemand is in staat daarop precieze antwoorden te geven terwijl de richting die de economie, de technologie of het politieke voorkeur neemt, wel degelijk ook bepalend is voor het realiseren van algemene beleidsdoelen. Waarom denken we dan toch vaak slechts in één beleidsstrategie en niet in een variatie van realistische beleidsscenario’s. De kern van denken in scenario’s is dat we ons hebben voorbereid op diverse toekomstbeelden. Bij elk toekomstplaatje moeten we namelijk een andere strategie paraat hebben. De publicatie informeert lezers aan de hand van een concreet voorbeeld hoe men kan werken met het model ‘toekomstscenario’s’. Indien toegepast op een creatieve en juiste manier, dan is men toe voorbereid op mogelijke verrassingen die de toekomst in petto heeft.