Hugo Greeven

Doel: ouderen wonen langer zelfstandig

Het landelijk beleid is erop gericht om ouderen langer zelfstandig te laten wonen in de eigen woning. Dit vraagt onder andere om een betere afstemming tussen de zorg- en welzijnssector en de woningcorporaties. Reden voor de gemeente Utrecht om de ontwikkeling van woonservicezones te stimuleren en de samenwerking tussen de sectoren concreet vorm te geven.

Resultaat: een sluitende aanbod voor kwetsbare groepen

Ik heb de verantwoordelijkheid te komen tot een samenwerkingsprogramma tussen gemeente, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en de onderwijssector ter ondersteuning van het zelfstandig wonen van ouderen in de wijk Kanaleneiland en omgeving. In een eerste fase werken we aan een akkoord op wijkniveau tussen alle betrokken partijen waarin we komen tot een programma van projecten en activiteiten. Hierbij staat de kracht van samenwerking voorop, want het gaat om projecten en activiteiten die alleen in samenwerking gerealiseerd kunnen worden. Er komen originele ideeën naar voren, die de mobiliteit, de zorg, de deelname van ouderen aan allerlei welzijnsactiviteiten en de kwaliteit van leven van ouderen bevorderen. Er zijn ook andere resultaten: er komen nieuwe contacten tot stand tussen de niet-westerse bewoners in de wijk en ouderen en tussen jongeren en ouderen. In een tweede fase geef ik leiding aan de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en daarbij telt één ding: concreet ondersteunen van ouderen om hun betrokkenheid bij de samenleving en hun kwaliteit van leven te vergroten. Na een periode van een jaar wordt het projectleiderschap ingebed binnen de gemeentelijke organisatie. Nu, 2 jaar later, is het samenwerkkingsverband tussen instellingen en bewoners nog altijd actief.